Saad gamidi hayri kucukdeniz mealli hatim sureli 64 tegabun suresi

   14:42

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli44- Duhan Suresi

   17:16

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli55- Rahman Suresi

   1:08:04

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli12- Yusuf Suresi

   16:32

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli56- Vakia Suresi

   23:11

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli57- Hadid Suresi

   1:50

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli99- Zilzal (Zelzele) Suresi

   1:21

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli114- Nas Suresi

   1:13

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli113- Felak Suresi

   26:12

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli36- Yasin Suresi

   0:52

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli108- Kevser Suresi

   1:12

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli111- Mesed Suresi

   1:20

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli97- Kadir Suresi

   3:19

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli96- Alak Suresi

   1:18

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli109- Kafirun Suresi

   1:07

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli110- Nasr Suresi

   12:43

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli67- Mülk Suresi

   3:45

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli98- Beyyine Suresi

   13:54

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli49- Hucurat Suresi

   20:42

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli47- Muhammed Suresi

   12:41

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli68- Kalem Suresi

   15:33

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli54- Kamer Suresi

   2:17

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli100- Adiyat Suresi

   20:47

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli48- Fetih Suresi

   1:08

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli105- Fil Suresi

   49:14

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli22- Hac Suresi

   3:01

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli91- Şems Suresi

   1:47

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli101- Karia Suresi

   9:57

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli76- İnsan Suresi

   1:35

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli107- Maun Suresi

   1:55:10

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli6- En'am Suresi

   1:10:01

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli16- Nahl Suresi

   31:08

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli41- Fussilet Suresi

   8:23

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli71- Nuh Suresi

   1:00:04

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli18- Kehf Suresi

   32:00

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli42- Şura Suresi

   2:56

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli86- Tarık Suresi

   3:54:44

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli2- Bakara Sûresi

   4:47

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli84- İnşikak Suresi

   13:40

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli52- Tur Suresi

   8:30

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli61- Saf Suresi

   53:14

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli28- Kasas Suresi

   34:24

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli25- Furkan Suresi

   17:21

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli59- Haşr Suresi

   25:10

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli46- Ahkaf Suresi

   58:24

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli17- İsra Suresi

   4:25

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli88- Ğaşiye Suresi

   2:13:50

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli7- A'raf Suresi

   17:40

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli58- Mücadele Suresi

   10:47

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli69- Hakka Suresi

   0:50

   Saad Gamidi Hayri Kucukdeniz Mealli Hatim Sureli103- Asr Suresi